Lôi Âm Ma Công - Hồi 01 : Cuồng sinh
Lôi Âm Ma Công - Hồi 02 : Lão quái
Lôi Âm Ma Công - Hồi 03 : Nhứt điểm nhị phân
Lôi Âm Ma Công - Hồi 04 : Tiểu Quân, Tiểu Linh
Lôi Âm Ma Công - Hồi 05 : Tử kiếm Thường Nhẫn
Lôi Âm Ma Công - Hồi 06 : Nhục thân chỉnh kiếm
Lôi Âm Ma Công - Hồi 07 : Nặng tình nợ kiếm
Lôi Âm Ma Công - Hồi 08 : Cái chết của ĐỗHạo Thiên
Lôi Âm Ma Công - Hồi 09 : Thúy Ngân Đài
Lôi Âm Ma Công - Hồi 10 : Ngụy kế, Xảo ngôn
Lôi Âm Ma Công - Hồi 11 : Hành tung bất định
Lôi Âm Ma Công - Hồi 12 : Lâu thuyền, Vân tửu, Lạc kiếm
Lôi Âm Ma Công - Hồi 13 : Trong Bách tửu lầu
Lôi Âm Ma Công - Hồi 14 : Độc Vương Tây Môn Báu
Lôi Âm Ma Công - Hồi 15 : Lưỡng chiêu tâm loan
Lôi Âm Ma Công - Hồi 16 : Trở lại lâu thuyền
Lôi Âm Ma Công - Hồi 17 : Trao chiêu hủy kiếm
Lôi Âm Ma Công - Hồi 18 : Máu nhuộm giang hồ
Lôi Âm Ma Công - Hồi 19 : Chuyện lạ tại quỷ sơn
Lôi Âm Ma Công - Hồi 20 : Sát Kiếm ma Nân Ngại Tử Đột Quyết
Lôi Âm Ma Công - Hồi 21 : Tình nhi nữ ngạo trượng phu
Lôi Âm Ma Công - Hồi 22 : Gian ý nặng tình
Lôi Âm Ma Công - Hồi 23 : Rồng mắc cạn, tôm lờn mặt
Lôi Âm Ma Công - Hồi 24 : Ép duyên chọn rể
Lôi Âm Ma Công - Hồi 25 : Lụy tình
Lôi Âm Ma Công - Hồi 26 : Xảo ngôn quỷ kế
Lôi Âm Ma Công - Hồi 27 : Huyết kiếm náo quần hào
Lôi Âm Ma Công - Hồi 28 : Đổi kiếm chuẩn chiêu
Lôi Âm Ma Công - Hồi 29 : Điểm tử chập chờn
Lôi Âm Ma Công - Hồi 30 : Kỳ ngộ trên quỷ đầu sơn
Lôi Âm Ma Công - Hồi 31 : Cái chết của sát kiếm
Lôi Âm Ma Công - Hồi 32 : Lụy tình biến nhân
Lôi Âm Ma Công - Hồi 33 : Nhục chí tàn nhân
Lôi Âm Ma Công - Hồi 34 : Đối mặt
Lôi Âm Ma Công - Hồi 35 : Đường đến bí cung
Lôi Âm Ma Công - Hồi 36 : Xảo ngôn lụy người
Lôi Âm Ma Công - Hồi 37 : Giọt nước tràn ly
Lôi Âm Ma Công - Hồi 38 : Giai nhân trong tuyệt địa
Lôi Âm Ma Công - Hồi 39 : Đốt mặt anh thư
Lôi Âm Ma Công - Hồi 40 : Kim cung uất hận
Lôi Âm Ma Công - Hồi 41 : Hí trường
Lôi Âm Ma Công - Hồi 42 : Thảm trường
Lôi Âm Ma Công - Hồi 43 : Thử Đan Sa
Lôi Âm Ma Công - Hồi 44 : Dĩ vãng phù du
Lôi Âm Ma Công - Hồi 45 : Thay người đánh chó
Lôi Âm Ma Công - Hồi 46 : Hí ngôn tự nhục Mặt phấn tâm xà
Lôi Âm Ma Công - Hồi 47 : Quỷ kế khai cung
Lôi Âm Ma Công - Hồi 48 : Sinh tử bất nhất
Lôi Âm Ma Công - Hồi 49 : Lôi âm thần
Lôi Âm Ma Công - Hồi 50 : Tình ly biệt, nợ giang hồ
Lôi Âm Ma Công - Hồi 51 : Chỉ mành treo chuông
Lôi Âm Ma Công - Hồi 52 : Sát kiếm đuổi quần ma
Lôi Âm Ma Công - Hồi 53 : Một người khó hiểu
Lôi Âm Ma Công - Hồi 54 : Dâm nữ loạn tình
Lôi Âm Ma Công - Hồi 55 : Tình hận tâm trọc
Lôi Âm Ma Công - Hồi 56 : Đường lên núi Chung Nam
Lôi Âm Ma Công - Hồi 57 : Giọt tình huyết lệ
Lôi Âm Ma Công - Hồi 58 : Ngọc Quan Âm
Lôi Âm Ma Công - Hồi 59 : Sát nhân loạn thần
Lôi Âm Ma Công - Hồi 60 : Bí ẩn của Thúy Ngân Đài
Lôi Âm Ma Công - Hồi 61 : Thoạt tử bỗng tồn sinh
Lôi Âm Ma Công - Hồi Kết : Gieo nhân gặp quả