Long kiếm truy hồn - Hồi 01 : Quận chúa quy phụng
Long kiếm truy hồn - Hồi 02 : Đẫm máu hồ động đình
Long kiếm truy hồn - Hồi 03 : ĐOẠT MỆNH CỬU HOÀN KIẾM
Long kiếm truy hồn - Hồi 04(a) : Phản quốc bội sư
Long kiếm truy hồn - Hồi 04(b) : Phản quốc bội sư
Long kiếm truy hồn - Hồi 05 : Tuyệt cốc ngộ kỳ nhân
Long kiếm truy hồn - Hồi 06 : Chưởng táng thác thiên khiếp quần hào
Long kiếm truy hồn - Hồi 07(a) : Ngô nhập vô sinh cốc
Long kiếm truy hồn - Hồi 07(b) : Ngô nhập vô sinh cốc
Long kiếm truy hồn - Hồi 08(a) : Huyền vũ đồ gây sóng gió
Long kiếm truy hồn - Hồi 08(b) : Huyền vũ đồ gây sóng gió
Long kiếm truy hồn - Hồi 09 : Huyền vũ đồ gây sóng gió
Long kiếm truy hồn - Hồi 10 : Tuyệt kỷ bại cuồng hiệp
Long kiếm truy hồn - Hồi 11 : cuộc trùng phùng bất ngờ
Long kiếm truy hồn - Hồi 12 : Điên đạo nhân hý lộng càn khôn
Long kiếm truy hồn - Hồi 13 : ĐẠI NÁO VẠN TÙNG MÔN
Long kiếm truy hồn - Hồi 14 : NGÂN LONG BẢO THẢM SÁT VẠN TÙNG MÔN
Long kiếm truy hồn - Hồi 15 : CUÔC TRÙNG PHÙNG CAY NGHIỆT
Long kiếm truy hồn - Hồi 16 : SƯƠNG ĐỘC VÂY QUẦN HÀO
Long kiếm truy hồn - Hồi 17 : HOẠN NẠN RÕ TÌNH THÂM
Long kiếm truy hồn - Hồi 18(a) : TRONG TUYỆT CỐC MẪU TỬ TRÙNG PHÙNG
Long kiếm truy hồn - Hồi 18(b) : TRONG TUYỆT CỐC MẪU TỬ TRÙNG PHÙNG
Long kiếm truy hồn - Hồi 19(a) : BẠI THẦN ĐỘC THẦN NỮ THOÁT NẠN
Long kiếm truy hồn - Hồi 19(b) : BẠI THẦN ĐỘC THẦN NỮ THOÁT NẠN
Long kiếm truy hồn - Hồi 20 : LẦM GIAN KẾ LƯỠNG LONG TƯƠNG TRANH
Long kiếm truy hồn - Hồi 21 : MƯU DANH CẦU LỢI CUỒNG HIỆP MẤT TAY
Long kiếm truy hồn - Hồi 22 : VƯỢT TUYỆT NHAI MẠO HIỂM CỨU THÂN SINH
Long kiếm truy hồn - Hồi 23 : NGÂN LONG BẢO OAN OAN TƯƠNG BÁO
Long kiếm truy hồn - Hồi 24 : TUẤN KIỆT NGỘ NẠN GẶP KỲ DUYÊN
Long kiếm truy hồn - Hồi Kết : VÌ ĐẠI NGHĨA LIỆT NỮ DIỆT THÂN PHU