Ngư Trường Kiếm - Hồi 01 : Liễu gia nguyệt dạ lâm tai kiếpLinh điểu tây phi cứu tiểu nhi
Ngư Trường Kiếm - Hồi 02 : Tương giang cổ động phùng hảo hữuXú tử thùy tri nhất nữ nhân
Ngư Trường Kiếm - Hồi 03 : Ngạo cốt trinh tâm kinh nữ sắcVong niên tri kỷ kết kim lan
Ngư Trường Kiếm - Hồi 04 : Thanh Nê học nghệ Nan Đề lãoNgạc địa phò nguy ngộ Thiết Tâm
Ngư Trường Kiếm - Hồi 05 : Đả tử Tây Thi hàng Tú SĩCảm giang mẫu tử khấp trùng phùng
Ngư Trường Kiếm - Hồi 06 : Tôn Giả mưu thâm phùng diệu kếKim Ưng tái khởi khiếp Kim Long
Ngư Trường Kiếm - Hồi 07 : Trảm kình ngư bách tính hoan tâmSát Trường Xuân liễu kết phụ thù
Ngư Trường Kiếm - Hồi 08 : Bắc Kinh cứu chúa trác phản thầnHồ Nam tảo giặc trừng gian tế
Ngư Trường Kiếm - Hồi 09 : Động Đình giải oán thiên huynh đệHoành Đoạn tầm trân ngộ nữ nhân
Ngư Trường Kiếm - Hồi 10 : Ưng sơn xuất kiếm Liêu Đông tẩuBắc địa thần oai ngốc thiếu niên
Ngư Trường Kiếm - Hồi 11 : Hài nhi xuất thế si nhân tỉnhKiếm khởi thần đao Tôn Giả vong
Ngư Trường Kiếm - Hồi 12 : Diêm vương nhất hiện phong ba khởiSơn hạ anh hùng khấp đệ huynh
Ngư Trường Kiếm - Hồi 13 : Ô giang phò mã phùng miêu nữThiểm địa lâu trung bán tiếu khai
Ngư Trường Kiếm - Hồi 14 : Qui sơn bán diện uy như hổKhai giáo vị thành bán nhật vong
Ngư Trường Kiếm - Hồi 15 : Trường giang vi tuyệt phùng huynh đệSách khắc tàng trân kiến pháp sư
Ngư Trường Kiếm - Hồi 16 : Bách vạn tai dân hoan vũ lộTô Châu thiên lý cầu giai nhân
Ngư Trường Kiếm - Hồi 17 : Quân sơn bán diện Trường Tu tẩuHỏa thượng hồi sinh tự phụng hoàng
Ngư Trường Kiếm - Hồi 18 : Quan tái diệt Mông thu tàng bảoLy sơn bán dạ cứu tào khang
Ngư Trường Kiếm - Hồi 19 : Tráng sĩ nhất khứ hà thời phảnTử địa thùy tri hữu cố nhân
Ngư Trường Kiếm - Hồi 20 : Hung tin tây thiên xuấtVô nhãn quy cố hương