Tầm Tần Ký - Hồi 001 : Cỗ máy thời gian
Tầm Tần Ký - Hồi 002 : Người đẹp thời cổ
Tầm Tần Ký - Hồi 003 : Lần đầu tiên ra tay
Tầm Tần Ký - Hồi 004 : Nguy hiểm tứ bề
Tầm Tần Ký - Hồi 005 : Ðại triển thần oai
Tầm Tần Ký - Hồi 006 : Cự tử Mặc gia
Tầm Tần Ký - Hồi 007 : Danh lừng thiên hạ
Tầm Tần Ký - Hồi 008 : Hồng anh công tử
Tầm Tần Ký - Hồi 009 : Mối hận nạn điền
Tầm Tần Ký - Hồi 010 : Cùng trọn giấc xuân
Tầm Tần Ký - Hồi 011 : Ngọc nữ đa tình
Tầm Tần Ký - Hồi 012 : Xuân tình lai láng
Tầm Tần Ký - Hồi 013 : So tài chốn tình trường
Tầm Tần Ký - Hồi 014 : Hầu gia Triệu Mục
Tầm Tần Ký - Hồi 015 : Cạm bẫy sắc đẹp
Tầm Tần Ký - Hồi 016 : Tỉ kiếm chốn cung đình
Tầm Tần Ký - Hồi 017 : Mất rồi lại được
Tầm Tần Ký - Hồi 018 : Mưu kế rắn độc
Tầm Tần Ký - Hồi 019 : Tần vương qua đời
Tầm Tần Ký - Hồi 020 : Mẹ con Ni phu nhân
Tầm Tần Ký - Hồi 021 : Vương hậu nước Triệu
Tầm Tần Ký - Hồi 022 : Người tình thục nữ
Tầm Tần Ký - Hồi 023 : Ngày xuân ngắn ngủi
Tầm Tần Ký - Hồi 024 : Ngựa xe rong ruổi lên đường
Tầm Tần Ký - Hồi 025 : Biển tình dậy sóng
Tầm Tần Ký - Hồi 026 : Sóng gió nơi doanh trại
Tầm Tần Ký - Hồi 027 : Nam nữ chinh chiến
Tầm Tần Ký - Hồi 028 : Lui địch tại Hoàng Thủy
Tầm Tần Ký - Hồi 029 : Ðại phá địch quân
Tầm Tần Ký - Hồi 030 : Chuyện tam Tấn hợp nhất
Tầm Tần Ký - Hồi 031 : Dùng lửa diệt địch
Tầm Tần Ký - Hồi 032 : Rơi vào hiểm địa
Tầm Tần Ký - Hồi 033 : Gặp gỡ Long Dương quân
Tầm Tần Ký - Hồi 034 : Nhã hồ tiểu trúc
Tầm Tần Ký - Hồi 035 : Tuyệt đại hung nhân
Tầm Tần Ký - Hồi 036 : Sở Mặc Phù Ðộc
Tầm Tần Ký - Hồi 037 : Ðấu khẩu cùng quần hùng
Tầm Tần Ký - Hồi 038 : Trộm long tráo phượng
Tầm Tần Ký - Hồi 039 : Quyết chiến trên đường phố
Tầm Tần Ký - Hồi 040 : Trị thương nơi lầu cao
Tầm Tần Ký - Hồi 041 : Trốn khỏi Ðại Lương
Tầm Tần Ký - Hồi 042 : Báo thù trên đất tuyết
Tầm Tần Ký - Hồi 043 : Tin đâu sét đánh ngang mày
Tầm Tần Ký - Hồi 044 : Sắp đặt mưu kế
Tầm Tần Ký - Hồi 045 : Tam đại sát chiêu
Tầm Tần Ký - Hồi 046 : Dạ yến tại Quách phủ
Tầm Tần Ký - Hồi 047 : Công khai quyết chiến
Tầm Tần Ký - Hồi 048 : Mẹ con Doanh Chính
Tầm Tần Ký - Hồi 049 : Tiến thoái lưỡng nan
Tầm Tần Ký - Hồi 050 : Tiến thoái lưỡng nan
Tầm Tần Ký - Hồi 051 : Doanh Chính thật giả
Tầm Tần Ký - Hồi 052 : Lừa gạt lẫn nhau
Tầm Tần Ký - Hồi 053 : Bí mật về Doanh Chính
Tầm Tần Ký - Hồi 054 : Ðánh tráo Doanh Chính
Tầm Tần Ký - Hồi 055 : Sai càng thêm sai
Tầm Tần Ký - Hồi 056 : Giặc đến dưới thành
Tầm Tần Ký - Hồi 057 : Về đến Hàm Dương
Tầm Tần Ký - Hồi 058 : Dạ yến tại hoàng cung
Tầm Tần Ký - Hồi 059 : Tin xa bay về
Tầm Tần Ký - Hồi 060 : Tỉ võ chốn hoàng cung
Tầm Tần Ký - Hồi 061 : Khéo kết kỳ duyên
Tầm Tần Ký - Hồi 062 : Lã Thị Xuân Thu
Tầm Tần Ký - Hồi 063 : Khóa tình chốn hoàng cung
Tầm Tần Ký - Hồi 064 : Gan trùm trời đất
Tầm Tần Ký - Hồi 065 : Quay về Hàm Ðan
Tầm Tần Ký - Hồi 066 : Ngõ hẹp gặp nhau
Tầm Tần Ký - Hồi 067 : Tình cũ khó quên
Tầm Tần Ký - Hồi 068 : Gần nhau mà cứ xa xôi
Tầm Tần Ký - Hồi 069 : Khách phương xa đến
Tầm Tần Ký - Hồi 070 : Giấc xuân ngắn ngủi
Tầm Tần Ký - Hồi 071 : ái hận tình thù
Tầm Tần Ký - Hồi 072 : Phát cuồng vì ghen
Tầm Tần Ký - Hồi 073 : Chị em gặp nạn
Tầm Tần Ký - Hồi 074 : Chiếc lưỡi không xương
Tầm Tần Ký - Hồi 075 : Người đẹp đa tình
Tầm Tần Ký - Hồi 076 : Giai nhân đê tiện
Tầm Tần Ký - Hồi 077 : Giọt mật ngọt ngào
Tầm Tần Ký - Hồi 078 : Không thể nhận lời
Tầm Tần Ký - Hồi 079 : Triệu thị hành quán
Tầm Tần Ký - Hồi 080 : Tranh hùng chốn hành quán
Tầm Tần Ký - Hồi 081 : Giương oai nơi giáo trường
Tầm Tần Ký - Hồi 082 : Trơ trọi một mình
Tầm Tần Ký - Hồi 083 : Thản nhiên đối diện
Tầm Tần Ký - Hồi 084 : Rơi vào chốn hiểm nguy
Tầm Tần Ký - Hồi 085 : Tam phu nhân là ai
Tầm Tần Ký - Hồi 086 : Tướng quốc của nước Tề
Tầm Tần Ký - Hồi 087 : Hồ cái ra oai
Tầm Tần Ký - Hồi 088 : Hết đường đối phó
Tầm Tần Ký - Hồi 089 : Bị đánh lén ở khe núi
Tầm Tần Ký - Hồi 090 : Giả vờ bị thương nặng
Tầm Tần Ký - Hồi 091 : Nửa đêm ám sát
Tầm Tần Ký - Hồi 092 : Ngôi vị thành thủ
Tầm Tần Ký - Hồi 093 : Bưng tai trộm chuông
Tầm Tần Ký - Hồi 094 : Lòng người khó đoán
Tầm Tần Ký - Hồi 095 : Một nước cờ sai
Tầm Tần Ký - Hồi 096 : Bốn bề nguy hiểm
Tầm Tần Ký - Hồi 097 : Ðiệp viên nhiều mang
Tầm Tần Ký - Hồi 098 : Hôn yến tại Quách phủ
Tầm Tần Ký - Hồi 099 : Lửa thiêu hoàng cung
Tầm Tần Ký - Hồi 100 : Không thoát một mống
Tầm Tần Ký - Hồi 101 : Rối tung rối mù
Tầm Tần Ký - Hồi 102 : Vờ vịt ỡm Ờ
Tầm Tần Ký - Hồi 103 : Ðang đêm đến thăm hầu phủ
Tầm Tần Ký - Hồi 104 : âm mưu đáng sợ
Tầm Tần Ký - Hồi 105 : Khoảng khắc thành bại
Tầm Tần Ký - Hồi 106 : Lòng đầy mưu mô
Tầm Tần Ký - Hồi 107 : Ngụy tạo bằng chứng
Tầm Tần Ký - Hồi 108 : Miệng như bôi mỡ
Tầm Tần Ký - Hồi 109 : Sắp đặt cạm bẫy
Tầm Tần Ký - Hồi 110 : Cả công lẫn thủ
Tầm Tần Ký - Hồi 111 : Lật tay làm mây
Tầm Tần Ký - Hồi 112 : Khải hoàn quay về
Tầm Tần Ký - Hồi 113 : Ðành phải chấp nhận
Tầm Tần Ký - Hồi 114 : Hoa Dương phu nhân
Tầm Tần Ký - Hồi 115 : Mệt mỏi rã rời
Tầm Tần Ký - Hồi 116 : Luận giải tình thế
Tầm Tần Ký - Hồi 117 : Tình thế nguy ngập
Tầm Tần Ký - Hồi 118 : Gặp nạn ở rừng tùng
Tầm Tần Ký - Hồi 119 : âm mưu ghê tởm
Tầm Tần Ký - Hồi 120 : Quay về Hàm Dương
Tầm Tần Ký - Hồi 121 : Ơn vua sâu nặng
Tầm Tần Ký - Hồi 122 : Ðẹp cả đôi đường
Tầm Tần Ký - Hồi 123 : Thù trong giặc ngoài
Tầm Tần Ký - Hồi 124 : Tần vương chầu trời
Tầm Tần Ký - Hồi 125 : Phá tan âm mưu
Tầm Tần Ký - Hồi 126 : Khéo léo thoát hiểm
Tầm Tần Ký - Hồi 127 : Mưu dựng đại nghiệp
Tầm Tần Ký - Hồi 128 : Dấu mình trong hoàng cung
Tầm Tần Ký - Hồi 129 : Vờ khen để ám hại
Tầm Tần Ký - Hồi 130 : Ðào kênh Kinh Lạc
Tầm Tần Ký - Hồi 131 : Xung đột cơ bản
Tầm Tần Ký - Hồi 132 : Dạ yến ở tướng phủ
Tầm Tần Ký - Hồi 133 : âm mưu của mỗi người
Tầm Tần Ký - Hồi 134 : Ðau như xé lòng
Tầm Tần Ký - Hồi 135 : Thái thử Yên Ðan
Tầm Tần Ký - Hồi 136 : Gái Tần ngang ngạnh
Tầm Tần Ký - Hồi 137 : Toán quân nữ nhi
Tầm Tần Ký - Hồi 138 : Hữu tình hay vô tình
Tầm Tần Ký - Hồi 139 : Khéo bày cạm bẫy
Tầm Tần Ký - Hồi 140 : Thủy hoàng ra oai
Tầm Tần Ký - Hồi 141 : Thoát chết trong gang tấc
Tầm Tần Ký - Hồi 142 : Bám mãi không thôi
Tầm Tần Ký - Hồi 143 : Dân phía đông nổi loạn
Tầm Tần Ký - Hồi 144 : Phá vỡ âm mưu
Tầm Tần Ký - Hồi 145 : Thần thương Phi Long
Tầm Tần Ký - Hồi 146 : Người đẹp rắn rết
Tầm Tần Ký - Hồi 147 : Mưa gió Hàm Dương
Tầm Tần Ký - Hồi 148 : Nửa đêm thăm lầu xanh
Tầm Tần Ký - Hồi 149 : Ðại lễ Ðiền Liệp
Tầm Tần Ký - Hồi 150 : Tài nữ ra oai
Tầm Tần Ký - Hồi 151 : Lẽ nào vô tình
Tầm Tần Ký - Hồi 152 : Bữa tiệc ngoài trời
Tầm Tần Ký - Hồi 153 : So tài đấu võ
Tầm Tần Ký - Hồi 154 : Kinh Tuấn ra oai
Tầm Tần Ký - Hồi 155 : Sai rồi lại sai
Tầm Tần Ký - Hồi 156 : Hai tên hạ bốn chim
Tầm Tần Ký - Hồi 157 : Ðội quân đặc biệt
Tầm Tần Ký - Hồi 158 : Hai cọp tranh hơn
Tầm Tần Ký - Hồi 159 : Trước cơn sóng gió
Tầm Tần Ký - Hồi 160 : Sung sướng lòng người
Tầm Tần Ký - Hồi 161 : Lần đầu tiên ra tay
Tầm Tần Ký - Hồi 162 : Kẻ địch bí mật
Tầm Tần Ký - Hồi 163 : Dùng kế cướp bè
Tầm Tần Ký - Hồi 164 : Sói dữ trong núi
Tầm Tần Ký - Hồi 165 : Kết bạn đồng hành
Tầm Tần Ký - Hồi 166 : Thay đổi kế sách
Tầm Tần Ký - Hồi 167 : Cải trang thành kẻ khác
Tầm Tần Ký - Hồi 168 : Kinh đô Thọ Xuân
Tầm Tần Ký - Hồi 169 : Lấy lại uy danh
Tầm Tần Ký - Hồi 170 : Lịch sử lặp lại
Tầm Tần Ký - Hồi 171 : Thái hậu nước Sở
Tầm Tần Ký - Hồi 172 : Gặp lại ở xứ người
Tầm Tần Ký - Hồi 173 : Cấu kết với nhau
Tầm Tần Ký - Hồi 174 : Thoát thân chốn hiểm nghèo
Tầm Tần Ký - Hồi 175 : Lộ tẩy lần nữa
Tầm Tần Ký - Hồi 176 : Thân thế đáng thương
Tầm Tần Ký - Hồi 177 : Bữa tiệc đẫm máu
Tầm Tần Ký - Hồi 178 : Cuộc chiến sau cánh cửa
Tầm Tần Ký - Hồi 179 : Kẻ ác chịu tội
Tầm Tần Ký - Hồi 180 : Ngàn núi vạn sông
Tầm Tần Ký - Hồi 181 : Trả được thù sâu
Tầm Tần Ký - Hồi 182 : Vì yêu thành hận
Tầm Tần Ký - Hồi 183 : Xảy ra nhiều chuyện
Tầm Tần Ký - Hồi 184 : Gặp nhau lần cuối
Tầm Tần Ký - Hồi 185 : Treo vàng giữa chợ
Tầm Tần Ký - Hồi 186 : Ngũ đức thủy chung
Tầm Tần Ký - Hồi 187 : Tranh phong ở thanh lâu
Tầm Tần Ký - Hồi 188 : Lại hẹn chiến kỳ
Tầm Tần Ký - Hồi 189 : Trực tiếp tỏ tình
Tầm Tần Ký - Hồi 190 : Ðuổi theo bóng giặc
Tầm Tần Ký - Hồi 191 : Lời nói nửa đêm
Tầm Tần Ký - Hồi 192 : Cuộc chiến ở mục trường
Tầm Tần Ký - Hồi 193 : Ðược như ý muốn
Tầm Tần Ký - Hồi 194 : Thái hậu dời cung
Tầm Tần Ký - Hồi 195 : Lửa gian ngất trời
Tầm Tần Ký - Hồi 196 : Không đội trời chung
Tầm Tần Ký - Hồi 197 : Sắp đặt tai mắt
Tầm Tần Ký - Hồi 198 : Trước ngày đại chiến
Tầm Tần Ký - Hồi 199 : Hổ gió rồng mây
Tầm Tần Ký - Hồi 200 : Tình thế căng thẳng
Tầm Tần Ký - Hồi 201 : Buổi tiệc mừng thọ
Tầm Tần Ký - Hồi 202 : Món khai vị ngon lành
Tầm Tần Ký - Hồi 203 : Lấy đức phục oán
Tầm Tần Ký - Hồi 204 : Long hổ tranh phong
Tầm Tần Ký - Hồi 205 : Thích khách nửa đêm
Tầm Tần Ký - Hồi 206 : Hậu hoạn vô cùng
Tầm Tần Ký - Hồi 207 : Lấy rượu luận rượu
Tầm Tần Ký - Hồi 208 : Lại dùng kế độc
Tầm Tần Ký - Hồi 209 : Xung đột chính diện
Tầm Tần Ký - Hồi 210 : Tam tuyệt mỹ nhân
Tầm Tần Ký - Hồi 211 : Hào quang lấp lánh
Tầm Tần Ký - Hồi 212 : Cao thủ tụ tập
Tầm Tần Ký - Hồi 213 : Tam tuyệt danh cơ
Tầm Tần Ký - Hồi 214 : Tiểu nhân đã phục
Tầm Tần Ký - Hồi 215 : Hắc long xuất hiện
Tầm Tần Ký - Hồi 216 : Lấy đức báo oán
Tầm Tần Ký - Hồi 217 : Hợp tác vì lợi
Tầm Tần Ký - Hồi 218 : Chỉ thiếu một phân
Tầm Tần Ký - Hồi 219 : Năm nước hợp tung
Tầm Tần Ký - Hồi 220 : Vệ tinh do thám
Tầm Tần Ký - Hồi 221 : Dụ địch tiến sâu
Tầm Tần Ký - Hồi 222 : Trận chiến ở Tối Thành
Tầm Tần Ký - Hồi 223 : Khải hoàn quay về
Tầm Tần Ký - Hồi 224 : Người đẹp lung linh
Tầm Tần Ký - Hồi 225 : Khéo bày cạm bẫy
Tầm Tần Ký - Hồi 226 : Lời tận gan ruột
Tầm Tần Ký - Hồi 227 : Trù tính việc quân
Tầm Tần Ký - Hồi 228 : Chỉ đông đánh tây
Tầm Tần Ký - Hồi 229 : Thua trận bỏ chạy
Tầm Tần Ký - Hồi 230 : Nguy hiểm cận kề
Tầm Tần Ký - Hồi 231 : Bốn bề khổ sở
Tầm Tần Ký - Hồi 232 : Sóng xuân dâng tràn
Tầm Tần Ký - Hồi 233 : Còn lại một đường
Tầm Tần Ký - Hồi 234 : Một bước khó đi
Tầm Tần Ký - Hồi 235 : Cấm cung êm ấm
Tầm Tần Ký - Hồi 236 : Một đoàn ca vũ
Tầm Tần Ký - Hồi 237 : Ðấu tranh quyền lực
Tầm Tần Ký - Hồi 238 : Không như ý nguyện
Tầm Tần Ký - Hồi 239 : Nhà ngục trên sông
Tầm Tần Ký - Hồi 240 : Quê người gặp bạn
Tầm Tần Ký - Hồi 241 : Câu đố lịch sử
Tầm Tần Ký - Hồi 242 : Tương kế tựu kế
Tầm Tần Ký - Hồi 243 : Ca kịch thời cổ đại
Tầm Tần Ký - Hồi 244 : Càng giẫm càng sâu
Tầm Tần Ký - Hồi 245 : Muốn đi khó rời
Tầm Tần Ký - Hồi 246 : Tranh đấu đến cùng
Tầm Tần Ký - Hồi 247 : Cổ thành Lâm Tri
Tầm Tần Ký - Hồi 248 : Ra oai xứ Tề
Tầm Tần Ký - Hồi 249 : Chủ tớ khó phân
Tầm Tần Ký - Hồi 250 : Mỗi người có lòng riêng
Tầm Tần Ký - Hồi 251 : Gặp lại bạn cũ
Tầm Tần Ký - Hồi 252 : Hai thiếu nữ gặp nhau
Tầm Tần Ký - Hồi 253 : Gặp lại xót xa
Tầm Tần Ký - Hồi 254 : Tình cũ chưa dứt
Tầm Tần Ký - Hồi 255 : Tình lang của Phụng Phi
Tầm Tần Ký - Hồi 256 : Cái danh kiếm sĩ
Tầm Tần Ký - Hồi 257 : Cùng dạo Ngưu sơn
Tầm Tần Ký - Hồi 258 : Tình cũ khó nối
Tầm Tần Ký - Hồi 259 : Tắc Hạ kiếm thánh
Tầm Tần Ký - Hồi 260 : Ranh giới sinh tử
Tầm Tần Ký - Hồi 261 : Oan gia ngõ hẹp
Tầm Tần Ký - Hồi 262 : Công khai gặp mặt
Tầm Tần Ký - Hồi 263 : Ði gặp Tề vương
Tầm Tần Ký - Hồi 264 : Phải trái đều khó
Tầm Tần Ký - Hồi 265 : Bách Chiến đao ra oai
Tầm Tần Ký - Hồi 266 : Có lại lòng tin
Tầm Tần Ký - Hồi 267 : ân oán đan xen
Tầm Tần Ký - Hồi 268 : Biết được âm mưu
Tầm Tần Ký - Hồi 269 : Biết được âm mưu
Tầm Tần Ký - Hồi 270 : ân oán phân minh
Tầm Tần Ký - Hồi 271 : Khoảng khắc biệt ly
Tầm Tần Ký - Hồi 272 : Tề cung thịnh yến
Tầm Tần Ký - Hồi 273 : Viết thư cáo biệt
Tầm Tần Ký - Hồi 274 : Cuộc chiến Quan Tinh đài
Tầm Tần Ký - Hồi 275 : Quay về Hàm Dương
Tầm Tần Ký - Hồi 276 : Thiên oai khó đoán
Tầm Tần Ký - Hồi 277 : Trước khi đổ mưa
Tầm Tần Ký - Hồi 278 : Mây gió Hàm Dương
Tầm Tần Ký - Hồi 279 : Thật giả khó phân
Tầm Tần Ký - Hồi 280 : Lâu ngày gặp lại
Tầm Tần Ký - Hồi 281 : Mây kiếm bao trùm
Tầm Tần Ký - Hồi 282 : Dùng hình bức cung
Tầm Tần Ký - Hồi 283 : Ra tay bất ngờ
Tầm Tần Ký - Hồi 284 : Hiện thực hàn khốc
Tầm Tần Ký - Hồi 285 : Tiếp thu Hàm Dương
Tầm Tần Ký - Hồi 286 : Trả được đại thù
Tầm Tần Ký - Hồi 287 : Khoảng khắc sinh tử
Tầm Tần Ký - Hồi 288 : Thống nhất sáu nước
Tầm Tần Ký - Hồi 289 : Lời cuối