THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 01 : Phong nguyệt vô tình
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 02 : Con của địch nhân
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 03 : Cầu sư Chung Nam
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 04 : Môn hạ Toàn Chân
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 05 : Hoạt tử nhân mộ
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 06 : Ngọc nữ tâm kinh
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 07 : Trùng Dương di ngôn
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 08 : Cô gái áo trắng
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 09 : Trăm kế tránh địch
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 10 : Thiếu niên anh hiệp
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 11 : Phong Trần Khốn Đốn
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 12 : Anh Hùng Đại Yến
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 13 : Minh Chủ Võ Lâm
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 14 : Lễ Giáo Cản Ngại
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 15 : Đệ Tử Đông Tà
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 16 : Sát Phụ Thâm Cừu
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 17 : Tuyệt Tình cốc
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 18 : Công Tôn Cốc Chủ
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 19 : Lão Phụ Địa Lao
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 20 : Đại Hiệp Cứu Quốc
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 21 : Ác Chiến Tương Dương
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 22 : Nữ Hài Tội Nghiệp
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 23 : Thủ Túc Tình Cừu
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 24 : Ý loạn tình Mê
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 25 : Nội Ưu Ngoại Loạn
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 26 : Thần Điêu Trọng Kiếm
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 27 : Đấu Trí Đấu Lực
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 28 : Động Phòng Hoa Chúc
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 29 : Kiếp Nạn Trùng Trùng
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 30 : Ly Hợp vô thường
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 31 : Nửa Viên Linh Dược
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 32 : Cái Tình Là Cái Chi Chi
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 33 : Phong Lăng Dạ Đàm
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 34 : Bài Nan Giải Hạn
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 35 : Ba Mũi Kim Châm
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 36 : Quà Mừng Sinh Nhật
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 37 : Ân Oán Ba Đời
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 38 : Sinh Tử Mịt Mù
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 39 : Đại Chiến Tương Dương
THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 40 : Trên đỉnh Hoa Sơn