Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 001 : Người dị khách trên bờ hồ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 002 : Xích luyện thần chưởng với mối tình thù
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 003 : Người đạo cô áo trắng
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 004 : Những vị anh hùng trên đảo Đào-Hoa
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 005 : Đứa bé lạc loài
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 006 : Mối Thâm thù trong cổ miếu
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 007 : Bốn trẻ đồng môn
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 008 : Chung nam sơn - Toàn chân phái
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 009 : Quách Tỉnh với trận Bắc đẩu Thiên cang
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 010 : Chung-nam-sơn khói lửa
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 011 : Đôi tình nhân thuở trước của Chung-Nam-Sơn
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 012 : Người đàn bà trong cổ mộ đài
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 012 : Người đàn bà trong cổ mộ đài
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 013 : Mộ đài Hoạt Tử Nhân
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 014 : Năm cỗ quan tài
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 015 : Thiên La địa võng: thế nhập môn của phái cổ-mộ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 016 : Ngọc-Nữ Tâm-kinh
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 017 : Khi đoạn long thạch đã rơi
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 018 : Bí mật của Thạch Thất một lối thoát thân
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 019 : Trùng-Dương Di Thiên: Cửu âm chơn kinh
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 020 : Một sự hiểu lầm ngàn trùng cách biệt
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 021 : Cưỡi trâu tiếp viện
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 022 : Cô gàn gặp tay thằng ngốc
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 023 : Thoát nạn ăn mày gặp lại Lý-mạc-Thu
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 024 : Cải trang đạo sĩ gạt Lý-mạc-Thu
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 025 : Dương-Qua làm Hoa Bang khất cái
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 026 : Mối thù oan gia giữa hai họ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 027 : Cảm nghĩa kết thâm tình
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 028 : Nữ lang áo đỏ với cặp thần điêu.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 029 : Cuộc ác chiến cuối cùng giữa Hồng-thất-Công và Âu-dương-Phong.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 030 : Dự "Anh hùng Yến".
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 031 : Đại Hội Cái Bang.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 032 : Đôi lứa gặp nhau trong bẽ bàng.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 033 : Bọn Mông Cổ xuất hiện phá Anh Hùng Yến.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 034 : Giữa thao trường, Tiểu Long Nữ gặp Dương Qua.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 035 : Dương Qua trổ tài.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 036 : Quyết chiến thầy trò Kim Luân Pháp Vương.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 037 : Đại chiến Kim Luân Pháp Vương.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 038 : Trên đường về gặp lại Kim Luân Pháp Vương.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 039 : Bày thạch trận vây khốn Kim-Luân.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 040 : Nữ lang thanh y cứu Dương-Qua.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 041 : Lại gặp lại nhau
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 042 : Cô ngốc say giữa người hay trên Đảo Đào Hoa.
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 043 : Nạng sắt mà trừ được thần chưởngDương Qua lại tặng áo cho kẻ thù
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 044 : Thủy tiên U Cốc
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 045 : Thiếu nữ áo xanh
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 046 : Kinh thiên động địa
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 047 : Động Phòng Hoa Chúc
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 048 : Phong Ba Chưa Ráo Nợ Hồng
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 050 : Cứu nhau rời đầm cá sấu
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 051 : Thoát hầm cá sấu Lục Ngạc gặp thân mẫu
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 052 : CÂU Chuyện Rùng Rợn Của HAI MƯƠI NĂM Cũ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 053 : Quyết Lấy Đầu Quách Tỉnh
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 055 : Vì Nứớc Quên Tình Nhà
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 056 : Chiếm Đoạt Hài Nhi
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 057 : Vào Hang Núi Dùng Quỷ Kế Gạt KIM LUÂN
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 058 : Thanh tử vi bảo kiếm
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 059 : Huynh đệ tương tàn
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 060 : Quách Phù hài tội dương Qua
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 061 : Biết được thủ phạm trộm hoa trên núi Chung nam
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 062 : Châu Bá Thông xuất hiện
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 063 : Nhện Độc Và Nọc Ong Trắng
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 064 : Theo Dõi Mà Như Không Hành Động
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 065 : Những Nét Suy Sụp Của Toàn Chân Giáo
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 066 : Độc Thân Làm Náo Cả Trùng Dương Cung
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 067 : Kiếm Ma Độc Cô
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 068 : Ma Kiếm Trong Vách Núi
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 069 : Tái Ngộ Trong Kỳ Lạ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 070 : Còn Một Tay Trái Đại Chiến Quần Hùng
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 071 : Thừa kế Huyết Bảo Kiếm
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 072 : Lễ Thành Thân Ly Kỳ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 073 : Tình Chàng Nghĩa Hiệp Thành Duyên
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 074 : Tình Duyên Mới Của Tuổi Trẻ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 075 : Năm Cỗ Quan Tài
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 076 : NĂM Chiếc Quan Tài Đá Trong Cổ Mộ Đài
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 077 : Trong Túp Nhà hoang Duơng Qua Gặp Lại Vị Hòa Thượng
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 078 : Rừng Hoang Tuyết Lạnh, Ngạo Chiến Xảy Ra
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 079 : Quần thoa họp mặt thư hùng
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 080 : LIỀU THÂN KHỬ ĐỘC
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 081 : Từ Ân hòa thượng
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 082 : THUỐC GIẢ, THUỐC CHÂN
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 083 : BẢY NÀNG CƯỚP THUỐC
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 084 : MƯỜI SÁU NĂM SAU
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 085 : ĐẦU BẾN PHONG LĂNG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 086 : THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 087 : VẠN THÚ SƠN TRANG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 088 : CHẤN ĐẢO QUÂN THÙ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 089 : TRÊN BỜ ĐẦM HẮC LONG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 090 : PHẢN LÃO HOÀN ĐỒNG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 091 : ÂN ÂN OÁN OÁN
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 093 : ANH HÙNG ĐẠI YẾN
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 094 : ĐẠI HỘI CÁI BANG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 095 : QUẦN HÀO HIẾN THỌ
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 096 : BA MÓN LỄ VẬT
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 097 : ÂN OÁN BA ĐỜI
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 098 : QUÁI KHÁCH QUÈ CHÂN
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 099 : TRONG VẠN HOA CỐC
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 100 : CÁC TAY CAO THỦ HỢP NHƯ MÂY
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 101 : BINH LỬA DẬY TƯƠNG DƯƠNG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 102 : CÁCH BIỆT TRÙNG PHÙNG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 103 : Nhị Thập bát tú trận
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 104(hết) : TIẾNG NÓI SAU CÙNG
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 49 : ANH HùNG Và GiAI NHÂN
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 54 : Đơn đao thoát khỏi hang hùm
Thần Điêu Đại Hiệp - Hồi 92 : TRONG THÀNH TƯƠNG DƯƠNG