Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 1 : Trong Tửu Quán Phát Sinh Án Mạng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 10 : Hào Kiệt Ngang Nhiên Uống Rượu Độc
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 100 : Nuôi Hào Kiệt, Giai Nhân Bắt Ếch
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 101 : Thánh Cô Ra Lệnh Giết Người Yêu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 102 : Xót Người Yêu Tỏ Dạ Quan Hoài
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 103 : Lão cao gầy mặc áo bạch bào
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 104 : Lệnh Hồ Xung Ðả Bại Tang Nhất Ðạo Nhân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 105 : Xót Hào Kiệt, Dốc Lòng Giải Cứu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 106 : Tiếng Rú Thê Thảm Chìm Sâu Ðáy Vực
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 107 : Hấp Công Nhập Ðịa Tiểu Pháp
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 108 : Muốn Vào Trang Trổ Tài Miệng Lưỡi
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 109 : Huyền Thiên Chỉ Biến Nước Thành Băng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 11 : Tìm Song Thân Hào Kiệt Lên Đường
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 110 : Hướng Vấn Thiên Khoe Tài Của Bạn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 111 : Lệnh Hồ Xung Ðả Bại Ðinh Kiên và Tứ Trang Chúa
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 112 : Ngốc Bút Ông Và Hắc Bạch Tử Cũng Thua Luôn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 113 : Ðại Trang Chúa Cũng Chịu Thất Bại
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 114 : Giang Nam Tứ Hữu Cử Người Tái Ðấu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 115 : Xuống Ðường Hầm, Hào Kiệt Nghi Ngờ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 116 : Lệnh Hồ Xung Ðề Nghị Thả Tù Nhân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 117 : Cuộc Ðấu Kiếm Giữa Hồ Xung Và Lão Nhậm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 118 : Chốn Hắc Lao Dào Dạt Sóng Lòng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 119 : Nghĩ Thâm Mưu Gạt Kẻ Thâm Mưu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 12 : Cuộc Do Thám Phân Cục Trường Sa
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 120 : Lệnh Hồ Xung Tính Kế Lừa Ðịch
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 121 : Thoát Lao Tù Muốn Cứu Ân Nhân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 122 : Lệnh Hồ Xung do thám Mai Trang
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 123 : Ðầu hàng phải uống Não Thần Ðan
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 124 : Trả bản đàn , Chung Công tự vận
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 125 : Tiên Hà Lĩnh chạm trán tà ma
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 126 : Tiên Hà Lĩnh Chạm Trán Tà Ma
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 127 : Giả say sưa cản lối bọn Hằng Sơn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 128 : Trong hẻm núi, phái Hằng Sơn bị khốn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 129 : Mượn bồ câu, Ðịnh Tĩnh đưa thơ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 13 : Nguyên Nhân Cuộc Rút Lui Của Lưu Chính Phong
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 130 : Trại 28, Quần Ni mất tích
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 131 : Bọn Tung Sơn tính bài giậu đổ bìm leo
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 132 : Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 133 : Thấy giày mũ biết đường theo lối
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 134 : Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 135 : Phải chăng Kiếm Phổ chép vào Cà Sa?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 136 : Hối lỗi mình hào kiệt than thân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 137 : Lập kiếm trận bao bây phường giảo quyệt
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 138 : Bênh hào kiệt xỉ mạ Bất Quần
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 139 : Tịch Tà kiếm phổ lại mất tích
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 14 : Cô Gái Bán Rượu Lại Xuất Hiện
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 140 : Vì chua ngoa, thiếu nữ bị thương
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 141 : Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 142 : Toan đục thuyền, Song Phi Ngư bị bắt
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 143 : Nỗi Lòng Ðau Khổ Của Nghi Lâm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 144 : Mạc Ðại tiên sinh cảm người nghĩa hiệp
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 145 : Hoàng Khảo Bình quần hào tụ hội
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 146 : Ðón Thánh Cô cờ mở trống rong
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 147 : Anh Hùng mới biết tài Hào Kiệt
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 148 : Vì mạo hiểm, Hồ Xung thủ thắng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 149 : Xót Sư Thái, hào kiệt khóc ròng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 15 : Những Mẫu Chuyện Giữa Bọn Đồ Đệ Phái Hoa Sơn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 150 : Núi Thiếu Thất quần hùng bị hãm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 151 : Toan thoát hiểm Quần Hùng thất bại
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 152 : Thấy đường hầm Quần Hùng thoát hiểm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 153 : Cuộc khẩu chiến giữa hai phe chánh tà
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 154 : Ai đáng phục? Ai không đáng phục?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 155 : Nhậm Ngã Hành đả bại Phương Chứng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 156 : Lệnh Hồ Xung bại lộ hành tung
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 157 : Quyết thắng Ðồ nhi, Tiên Sinh thẹn mặt
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 158 : Nhậm tiểu thư kể lể khúc nôi
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 159 : Biến diễn kinh hồn trên đất tuyết
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 16 : Phái Thanh Thành Luyện Kiếm Ðêm Ngày
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 160 : Bọn ác nhân bắn tên giết ngựa
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 161 : Hai phen cự tuyệt vào Ma Giáo
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 162 : Lệnh Hồ Xung tiếp nhiệm Chưởng Môn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 163 : Lễ mừng trọng hậu của Ðông Phương Bất Bại
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 164 : Phái Hằng Sơn thu nạp nam đồ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 165 : Chùa Huyền Không hội nghị tay ba
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 166 : Những mưu sâu của Nhạc Bất Quần
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 167 : Trên cầu treo Hào Kiệt lâm nguy
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 168 : Nhậm, Hướng hai người lại xuất hiện
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 169 : Ðoàn người giả dạng lên Hắc Mộc Nhai
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 17 : "Tịch Tà Kiếm" Ðả Bại Trường Thanh
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 170 : Ðông Phương Bất Bại đi đâu mất?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 171 : Ðông Phương Bất Bại phải chăng là đàn bà?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 172 : Ðông Phương Bất Bại một người chọi bốn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 173 : Thầy trò bỉ ổi, Hào Kiệt than thầm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 174 : Quần hào ra đi một cách đột ngột
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 175 : Bất Giới hòa thượng lại xuất hiện
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 176 : Bởi tương tư mặt võ mình gầy
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 177 : Phong Thiền Ðài tụ hội Quần Hùng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 178 : Chống Thiên Môn, Ngọc Cơ phản nghịch
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 179 : Ðào Cốc Lục Tiên nhục mạ Tả Lãnh Thiền
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 18 : Dư Thương Hải Mưu Ðồ Ðại Sự
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 180 : Ðào Cốc Lục Tiên đề nghị tùm lum
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 181 : Bị đuối lý, Ngọc Cơ nổi nóng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 182 : Ðào Cốc Lục Tiên đề cử Lệnh Hồ Xung
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 183 : Nhạc Linh San đả bại cao thủ Thái Sơn và Hành Sơn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 184 : Nhạc Linh San tỷ kiếm với Lệnh Hồ Xung
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 185 : Mười ba chiêu kiếm phái Tung Sơn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 186 : Ghét gian manh, Thiếu Phụ trổ tài
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 187 : Cuộc tỷ đấu giữa Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 188 : Nhạc Bất Quần đoạt chức Chưởng Môn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 189 : Lâm Bình Chi nhục đả Dư Thương Hải
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 19 : Trong Quán Trà Chạm Trán Cao Nhân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 190 : Lâm Bình Chi tái chiến Dư Thương Hải
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 191 : Nhạc Linh San chán ngấy chàng bạc hãnh
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 192 : Lâm Bình Chi đại chiến Mộc Cao Phong
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 193 : Lâm Bình Chi nhục mạ hiền thê
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 194 : Giả nhà nông theo dõi nọn Lâm, Nhạc
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 195 : Những mẩu chuyện bí ẩn về Tịch Tà Kiếm Phổ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 196 : Lâm Bình Chi thổ lộ ân tình
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 197 : Phái Thanh Thành quyết chí rửa hờn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 198 : Lao Ðức Nặc thuyết phục Lâm Bình Chi
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 199 : Trong rừng sâu, cầm sắt hài hòa
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 2 : Lâm Chấn Nam Thử Tài Con Trẻ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 20 : Vạn Lý Ðộc Hành Ðiền Bá Quang
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 200 : Bọn Ma Giáo lo mưu bắt địch
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 201 : Ðấu Tịch Tà, Ðộc Cô thủ thắng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 202 : Nhạc Bất Quần phải uống thần đan
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 203 : Trong khách điếm vẳng nghe tin dữ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 204 : Lệnh Hồ Xung do thám bọn ma đầu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 205 : Tiểu Ni Cô thổ lộ tâm tình
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 206 : Ngỡ bóng ma Hào Kiệt kinh hồn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 207 : Linh Quy Các, Hào Kiệt thụ hình
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 208 : Kịch câm đạo diễn rất hùng hồn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 209 : Bọn ác ôn đột nhập Linh Quy Các
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 21 : Bên Bờ Suối Nghi Lâm Gặp Nạn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 210 : Ham kiếm phổ, ác ôn bỏ mạng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 211 : Lệnh Hồ Xung bày kế giúp Bất Giới
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 212 : Trong hậu động, Quần Hùng coi kiếm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 213 : Lệnh Hồ Xung lạc mất người yêu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 214 : Trong hậu động, Quần Hùng bị nạn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 215 : Thoát khỏi hang hùm lại gặp ác ôn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 216 : Ðiền Bá Quang cũng có biệt tài
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 217 : Triều Dương Phong đại hội Quần Hùng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 218 : Cuộc ra mắt của Triều Dương Thần Giáo
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 219 : Lệnh Hồ Xung từ biệt người yêu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 22 : Lệnh Hồ Xung Giải Cứu Ni Cô
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 220 : Lệnh Hồ Xung rèn luyện nội công
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 221 : Xung Hư Ðạo Trưởng thiết kế cự địch
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 222 : Người trong kiệu sao không xuất hiện?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 223 : Triều Dương Giáo Chủ bây giờ là ai?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 224 : Khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại cất tiếng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 23 : Ðiền Bá Quang trổ tài thần võ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 24 : Lệnh Hồ Xung Dùng Trí Khích Ðiền Bá Quang
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 25 : La Nhân Kiệt Thủ Ðoạn Ðê Hèn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 26 : Trong Lưu Phủ Dị Nhân Xuất Hiện
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 27 : Tiểu Cô Nương Mạt Sát Dư Thương Hải
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 28 : Khúc Phi Yến Xin Thuốc Cứu Người
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 29 : Người Bị Thương Ðó Là Ai ?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 3 : Phước Oai Tiêu Cục phát sinh biến cố
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 30 : Kiếm Ni Cô Quần Hùng Vào Kỹ Viện
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 31 : Gặp Nguy Nan Hào Kiệt Khuất Thân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 32 : Hỗn Nguyên Công Giải Cứu Thiếu Tiêu Ðầu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 33 : Cô Gái Bán Rượu Lại Xuất Hiện
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 34 : Nghe Chuyện Linh San Tiểu Ni Ðau Lòng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 35 : Nỗi Lòng Bí Ẩn Của Ni Cô
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 36 : Niệm Bồ Tát Giải Nạn Ân Nhân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 37 : Lưu Chính Phong Thụ Chức Triều Ðình
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 38 : Bọn Tung Sơn Uy Hiếp Lưu Gia
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 39 : Lưu Chính Phong Kết bạn Tà Ma
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 4 : Những Trò Biến Ảo Trong Quán Rượu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 40 : Vì Bạn Vàng Toàn Gia Mắc Nạn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 41 : Khúc Tiếu Ngạo Từ Ðây Bặt Tiếng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 42 : Sợ Lộ Chuyện Phí Bân Hạ Sát Thủ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 43 : Sắp Chết Mà Vẫn Còn Mê Nhạc Ðiệu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 44 : Lâm Chấn Nam Ủy Thác Di Ngôn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 45 : Lệnh Hồ Xung Trổ Tài Miệng Lưỡi
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 46 : Vô Song Vô Ðối Ninh Thị Nhất Kiếm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 47 : Ngọc Nữ Phong, Hồ Xung Sám Hối
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 48 : Sư Huynh, Sư Muội Chan Chứa Thâm Tình
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 49 : Hất Bảo Kiếm, Hồ Xung Hối Hận
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 5 : Hai Chục Tiêu Ðầu Uổng Mạng Theo
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 50 : Những Bộ Xương Khô Trong Mật Ðộng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 51 : Lâm Bình Chi Ðả Bại Lục Hầu Nhi
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 52 : Nhớ Sư Muội, Hồ Xung Lâm Bệnh
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 53 : Lệnh Hồ Xung Luyện Võ Trừ Gian
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 54 : Lệnh Hồ Xung Ðoạt Kiếm Sư Nương
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 55 : Ðiền Bá Quang Xuất Hiện Ðột Ngột
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 56 : Thua Võ Công Trổ Tài Miệng Lưỡi
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 57 : Lệnh Hồ Xung Dùng Kế Hoãn Binh
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 58 : Lệnh Hồ Xung Mấy Lần Bại Trận
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 59 : Phong Thanh Dương Chỉ Ðiểm Kiếm Pháp
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 6 : Cái Chết Bí Ẩn Của Hoa Tiên Sinh
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 60 : Hồ Xung Luyện Ðộc Cô Cửu Kiếm
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 61 : Ðiền Bá Quang Thua Trận Bỏ Ði
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 62 : Núi Hoa Sơn Phát Sinh Biến Cố
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 63 : Hồ Xung Dùng Trí Khích Quái Nhân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 64 : Cuộc Tranh Luận Giữa Hai Phe Kiếm, Khí
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 65 : Lục Tiên Xé Xác Thành Bất Ưu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 66 : Hồ Xung Khốn Ðốn Vì Trị Thương
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 67 : Di Ngôn Huyền Bí Ðoán Không Ra
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 68 : Sợ Lục Tiên, Thầy Trò Lánh Nạn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 69 : Rời Tiểu Xá Gặp Ðiền Bá Quang
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 7 : Lâm Chấn Nam Khám Phá Tồi Tâm Chưởng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 70 : Khi Lâm Tử Nắm Tay Kết Bạn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 71 : Trị Nội Thương, Bất Giới Ra Tay
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 72 : Lục Hầu Nhi Thọ Tử Bất Ngờ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 73 : Bọn Che Mặt Lăng Nhục Phái Hoa Sơn
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 74 : Giữ Thanh Danh, Hồ Xung Liều Mạng
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 75 : Nhờ Cửu Kiếm, Hồ Xung Thắng Ðịch
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 76 : Nhạc Bất Quần Hoài Nghi Ðệ Tử
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 77 : Kim Ðao Vô Ðịch Vương Nguyên Bá
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 78 : Lệnh Hồ Xung Thóa Mạ Vương Gia
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 79 : Gặp Cơ Duyên, Nhạc Phổ Tặng Kỳ Nhân
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 8 : Cuộc Tỷ Ðấu Giữa Phe Thanh Thành và Tiêu Cục
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 80 : Ðau Lòng Thay Kẻ Ở Người Ði
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 81 : Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 82 : Bạch Phát Ðồng Tử Nhâm Vô Cương
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 83 : Bình Nhất Chỉ Cũng Ðành Thúc Thủ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 84 : Càng Say Ta Phải Biết Cho Ðủ Ðiều
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 85 : Tổ Thiên Thu Trộm Thuốc Cứu Người
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 86 : Ðôi Trai Gái Bị Cướp Giữa Ðêm Khuya
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 87 : Hoàng Hà Quái Khách Bắt Lệnh Hồ Xung
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 88 : Cắt Máu Chữa Người, Lệnh Hồ Xung Kiệt Lực
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 89 : Hán Tử Cầm Cờ Trắng Là Ai?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 9 : Trong Phạn Điếm Thiếu Nữ Ra Oai
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 90 : Ngũ Tiên Giáo Xuất Hiện Trên Sông
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 91 : Phép Chữa Bệnh Ly Kỳ Của Cô Gái Miêu
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 92 : Khéo Phỉnh Phờ Thoát Nạn Tan Thây
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 93 : "Tịch Tà Kiếm Phổ" Lạc Vào Tay Ai?
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 94 : Gò Ngũ Bảo Quần Hào Tụ Hội
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 95 : Chữa Người Không Khỏi Ðành Tự Giết Mình
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 96 : Cứu Ân Nhân, Hào Kiệt Ra Oai
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 97 : Nữ Dị Nhân Nhiều Phương Thuốc Lạ
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 98 : Nữ Dị Nhân Tỷ Ðấu Phương Sinh
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Hồi 99 : Nữ Dị Nhân Là Trang Tuyệt Sắc
Tiếu Ngạo Giang Hồ - Phước Oai Tiêu Cục Oai To Phước Lớn :