Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 1 : Huyện Trần Lưu Thanh Hư Chân Nhân Thu Đồ Đệ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 10 : Coi Thủy Triều Gặp Tai Nạn
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 11 : Thoa Vàng Hơn Kiếm Báu
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 12 : Cửa Hang Bách Cầm Giết Lũ Hung Tăng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 13 : Hải Vân Tử Để Bạt Tịnh Đồ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 14 : Hoa Sơn Tầm Kinh
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 15 : Bí Mất Trong Hộp Sắt
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 16 : Bí Mất Trong Hộp Sắt (tiếp theo)
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 17 : Thiết Chưởng Hành Tung
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 18 : Khảo Trường Giết Tham Quan
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 19 : Núi Cao Ra Oai
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 2, 3 : Thạch Phi Xà, Hạ Nhục Thiếu Lâm Tự
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 20 : Toàn Chân Tam Tử Trổ Tài
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 21 : Tuyệt Kỹ Khiếp Quần Hùng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 22 : Thảm Biến Đời Tịnh Khang
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 23 : Song Quái Đoạt Chân Kinh
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 24 : Chôn Kinh Để Rõ Chí
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 25 : Công Phu Đạp Sa
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 26 : Lạc Vào Hải Loa Trận Pháp
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 27 : Trong Đầm Ngư Long
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 28 : Ngẫu Nhiên Gặp Kỳ Nhân
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 29 : Đông Tà Xuất Hiện
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 30 : Trên Đảo Đào Hoa
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 31 : Bị Cầm Chín Ngày Tù
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 31 : Vượt Biển Tìm Em
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 32 : So Tài Bể Lạ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 34 : Tỷ Võ Trên Không
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 35 : Kỳ Môn Phản Trận
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 36 : Nói Ra Phải Làm
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 37 : Tiếng Động Kỳ Lạ Giữa Khuya
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 38 : Kim Quan Ngọc Toả
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 39 : Đại Hội Hoa Sơn
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 4 : Bế Thạch Động Khổ Luyện Nhất Dương Chỉ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 40 : Kỳ Công Tuyệt Kỹ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 41 : Nam Đế Ra Oai
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 42 : Tây Độc Bị Nhục
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 43 : Hoa Sơn Chuyện Đêm
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 44 : Đàn Trang Rắn Trận
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 45 : Kim Xà Vương Xuất Trận
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 46 : Trêu Cợt Tây Độc
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 47 : Trung Thần Thông trổ tài
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 48 : Định ngôi Ngũ Bá
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 49 : Thần Công Ngũ Bá
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 5 : Đến Tây Sơn Gặp Đại Hội Ăn Mày
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 50 : Uy Lực Nhất Dương Chỉ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 51 : Tuyệt kỹ áp đảo Quần Bá
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 52 : Tranh Tiêu Hòa Vận
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 54 : Khói Lửa Phủ Hoa Sơn
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 55 : Bên Hồ Hổ Dữ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 55 : Sào tre bắt cướp
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 56 : Thuyền trôi Gái sắc
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 57 : Nghĩa nặng tình sâu
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 58 : Hồng nhan bạc mạng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 59 : Mưu thoát hang hùm
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 6 : Tây Sơn Quần Cái Hiển Tuyệt Nghệ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 60 : Ổ giặc bị ép hôn
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 61 : Giết Cướp thoát thân
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 62 : Công Đường trị tham Quan
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 63 : Dùng Dơ trị ác
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 64 : Ra biển tìm thù
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 65 : Oai trấn ổ giặc
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 66 : Đáy nước mưu sâu
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 67 : Phá ổ giặc
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 68 : Xuất Du Viễn Phương
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 69 : Thân thế Nam Đế
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 7 : Trổ Thần Oai Trợ Giúp Mã Gia Trang
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 70 : Nam Đế trổ Thần Oai
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 71 : Tiếng Tranh trong cốc vắng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 72 : Thâm cốc giấu Bửu Kinh
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 73 : Theo thầy vân du
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 74 : Hoàng Thành dậy sóng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 75 : Trêu Chọc Thiết Chưởng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 76 : Mua Rắn làm Rùa
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 77 : Hơi men dẫn họa
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 78 : Lực Khiếp Quần Hùng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 79 : Đại náo Bào Ca Hội
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 8 : Kỳ Trận Trên Hoang Đảo
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 80 : Trí đoạt cống lễ
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 81 : Đại Náo Biện Lương
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 82 : Nhà Sư Tây Vực
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 83 : Ngũ Độc Thần Công
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 84 : Hạ đài
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 85 : Hiệp Nghĩa Trừ Gian
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 86 : Cuộc gặp gỡ ven rừng
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 87 : Ngày cùng của kẻ ác
Võ Lâm Ngũ Bá - Hồi 9 : Khắc Thơ Trên ĐáThần Long Nhật Hiện Thanh Y Khách