X30 phá lưới - Lời nói đầu :
X30 phá lưới - Chương 2 : Vân Anh
X30 phá lưới - Chương 3 : Gặp lại người xưa…
X30 phá lưới - Chương 4 : Câu chuyện tình của người cán bộ
X30 phá lưới - Chương 5 : Số điện thoại 377
X30 phá lưới - Chương 1 : Phan Thúc Định
X30 phá lưới - Chương 6 : Sự ra đời của một nội các
X30 phá lưới - Chương 7 : Chiến trường mở rộng
X30 phá lưới - Chương 8 : Những đòn đầu tiên của miền Bắc giáng xuống CIA
X30 phá lưới - Chương 9 : Từ Đại thế giới đến Liberty Palace…
X30 phá lưới - Chương 10 : “Phương án Việt Mỹ I”
X30 phá lưới - Chương 11 : Nỗi lo sợ của Thuý Hằng
X30 phá lưới - Chương 12 : Bản Danh sách Việt Cộng nằm vùng
X30 phá lưới - Chương 13 : Biệt thự Hoàng Chương
X30 phá lưới - Chương 14 : Bị theo dõi
X30 phá lưới - Chương 15 : Một vụ bắt cóc
X30 phá lưới - Chương 16 : Nanh vuốt của CIA
X30 phá lưới - Chương 17 : Sự thống nhất của một kế hoạch Việt – Mỹ
X30 phá lưới - Chương 18 : Kí giả Phu-lít-xtơn
X30 phá lưới - Chương 19 : Gió đã xoay chiều
X30 phá lưới - Chương 21 : Vườn cam của Ngô Đình Cẩn
X30 phá lưới - Chương 22 : Mai Lan và Lý Lâm
X30 phá lưới - Chương 23 : Tố Loan trước sự thật phũ phàng
X30 phá lưới - Chương 24 : Con chim mồi trong phong trào sinh viên
X30 phá lưới - Chương 25 : Hồng Nhật đứng trước quân thù
X30 phá lưới - Chương 26 : Việc gì đã xảy ra trong bệnh viện Huế?
X30 phá lưới - Chương 27 : Sổ lồng
X30 phá lưới - Chương 28 : Các ông có tin tôi không
X30 phá lưới - Chương 29 : Kỉ vật cũ của người bạn bên núi Ngự Bình
X30 phá lưới - Chương 30 : Một quả đấm hạ hai quân thù
X30 phá lưới - Chương 31 : Lá thư tuyệt mệnh của Vân Anh
X30 phá lưới - Chương 32 : Tấn bi kịch ở ki-lô-mét số 13+500
X30 phá lưới - Chương 33 : Thoát hiểm
X30 phá lưới - Chương 34 : Trở về
X30 phá lưới - Chú thích :
X30 phá lưới - Chương 20 : Lãnh chúa miền Trung