Số Đỏ - Chương 1 : SỐ ĐÀO HOA CỦA XUÂN TÓC ĐỎMINH+VĂN=VĂN MINH LÒNG THƯƠNG NGƯỜI CỦA BÀ PHÓ ĐOAN
Số Đỏ - Chương 2 : QUAN PHÙ VÀ THÁI TUẾTHAN ÔI DÂN TA! VĂN MINH, HẠI CHƯA!CẨM VÀ CẨM, CẨM PHẠT
Số Đỏ - Chương 3 : CON GIỜI, CON PHẬTQUỶ CỐC TỬ PHỤC SINHMỘT CÁI GHI ÂN
Số Đỏ - Chương 4 : MỘT KHI HOẠN THƯ ĐÃ NỔI DẬNNGHỆ THUẬT VỊ NHÂN SINHNHỮNG SỰ CHẾ TẠO CỦA CUỘC ÂU HOÁ
Số Đỏ - Chương 5 : BÀI HỌC TIẾN BỘ CỦA XUÂN TÓC ĐỎHAI QUAN NIỆM VỀ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘIVÂNG TÔI, TÔI LÀ NGƯỜI CHỒNG MỌC SỪNG!
Số Đỏ - Chương 6 : LẠI CHUYỆN SÂN QUẦN TRONG NHÀMỘT GIA ĐÌNH VĂN MINHXUÂN TÓC ĐỎ NHẢY VÀO KHOA HỌC
Số Đỏ - Chương 7 : CÁI CHÚC THƯ CỦA NGƯỜI CÒN SỐNGCUỘC KHẨU CHIẾN CỦA MẤY NHÀ KHOA HỌCÁI TÌNH MÀY CÒN ĐỢI GÌ?
Số Đỏ - Chương 8 : MẤY NGUYÊN NHÂN ÐẮC THẮNG CỦABÌNH DÂN TRONG XƯỞNG ÂU HOÁMỘT CUỘC ÂM MƯU VỀ TÀI CHÍNHMỘT CUỘC ÂM MƯU VỀ TÌNH
Số Đỏ - Chương 9 : CẢNH BỒNG LAI TRÊN CÕI THẾMÔN TRIẾT LÝ CỦA NGƯỜI ÐÀN BÀ NGOẠI TÌNHGƯƠNG “BAN SỬ NỮ”
Số Đỏ - Chương 10 : XUÂN TÓC ÐỎ THI SĨMỘT CUỘC TRANH NHAU MỌC SỪNGTƯ TƯỞNG BẢO THỦ CỦA BÀ PHÓ ÐOAN
Số Đỏ - Chương 11 : CUỘC KHÁNH THÀNH SÂN QUẦNXUÂN TÓC ÐỎ DIỄN GIẢVIỆC SỬA SOẠN MỘT CUỘC HÔN NHÂN
Số Đỏ - Chương 12 : KIM CỔ KỲ... NGÔNBÀ “CHÚA PHẢI GAN”SỰ MỈA MAI CỦA SỐ PHẬN
Số Đỏ - Chương 13 : MỘT CUỘC ÐIỀU TRA BẰNG SINH LÝ HỌCNGÔN NGỮ CỦA MỘT VỊ CHÂN TUXUÂN TÓC ÐỎ CẢI CÁCH PHẬT GIÁO
Số Đỏ - Chương 14 : ÔI, NHÂN TÌNH THẾ THÁINGƯỜI BẠN GÁI TRUNG THÀNH CHẾT,QUAN ÐỐC XUÂN NỔI GIẬN
Số Đỏ - Chương 15 : HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIAVĂN MINH NỮA CŨNG NÓI VÀOMỘT ÐÁM MA GƯƠNG MẪU
Số Đỏ - Chương 16 : VỤ HIỂU LẦM SUNG SƯỚNGVINH QUANG! XUÂN TÓC ÐỎCHINH PHỤC CẢNH SÁT GIỚI
Số Đỏ - Chương 17 : NGƯỜI VỊ HÔN PHUMỘT VỤ CƯỠNG BỨCCUỘC ÐIỀU TRA CỦA NHÀ CHUYÊN TRÁCH
Số Đỏ - Chương 18 : MỘT VỤ ÂM MƯUXUÂN TÓC ÐỎ DÒ XÉT SỞ LIÊM PHÓNGLỜI HỨA CỦA ÐỐC TỜ
Số Đỏ - Chương 19 : NGỰ GIÁ BẮC TUẦN VÀ ÐÔNG TUẦNCÁI TỘI TUNG HÔ VẠN TUẾTHUỐC CHỮA LẲNG LƠ
Số Đỏ - Chương kết : XUÂN TÓC ÐỎ CỨU QUỐCXUÂN TÓC ÐỎ VĨ NHÂNNỖI BUỒN CỦA ÔNG BỐ VỢ KHÔNG BỊ ÐẤM