Tập truyện ngắn Tô Hoài - Cái áo tế :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Cây mía đỏ :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Con cua tám cẳng... :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Đón giao thừa :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Gấu đi chơi :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Kỷ niệm chim gáy :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Mõ Bốn :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Ngày cuối năm :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Những thương những giận :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Cần những hương ước đời nay :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Cây cổ thụ và vườn hoa :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Chịu không đoán được :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Chơi hoa :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Chuyện phiếm :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Giàn hoa kim ngân :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Hà Nội với Hà Tây :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Hội làng :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Khu du kích 99 :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Lại chuyện về cái túi nilon :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Loăng quăng :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Mai Châu :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Mỗi người một khác :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Qua miền Trung :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Quán Cây si :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Quán cóc :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Rồi thì người ở một mình :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Suối Bình Châu :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Tạnh mưa :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Tết rằm :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Thịt rừng, chim trời và con bướm :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Tôi lại chơi Dế mèn :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Trên sông Hồng :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Tức nhau tiếng gáy :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Vỉa hè :
Tập truyện ngắn Tô Hoài - Mãi rồi cũng đâm quen :